Bài viết vào

Thực phẩm hữu cơ là gì?

Khái niệm thực phẩm hữu cơ đang bắt đầu xuất hiện khá phổ biến gần đây như rau hữu cơ, thịt hữu cơ, dầu ăn hữu cơ… và có giá nhỉnh hơn thực phẩm thông thường. Vậy thực phẩm hữu cơ là gì ? tại sao các chuyên gia lại thường khuyên chúng ta nên sử dụng thực phẩm hữu cơ hàng ngày để bảo vệ và tăng cường sức khỏe ? thực phẩm hữu cơ có gì hơn so với thực phẩm thông thường ?

Continue reading Thực phẩm hữu cơ là gì?